2023-10-05

Investerarpresentationen

 

Att söka kapital för att säkerställa resurser och möjligheter till tillväxt och expansion är en avgörande process för ett bolags utveckling. Kapitalanskaffningsprocessen är både krävande och spännande, och kan nästan vara som ett heltidsarbete för att hitta rätt investerare och sedan övertyga, inspirera och engagera dem. Med över 15 års erfarenhet Venture Capital och aktivt styrelsearbete i både noterade bolag och tillväxtbolag, samt över 500 powerpointpresentationer, har jag samlat på mig en gedigen kunskap kring hur man bäst når ut till potentiella investerare.

Presentationen

En av de mest centrala aspekterna i denna process är investerarpresentationen. Att identifiera, hitta och välja ut investerare är ett kapitel för sig, men när ni väl står där framför din publik, är ditt sätt att presentera, paketera och engagera publiken kring ditt bolag och dess erbjudande helt avgörande. Och i hjärtat av presentationen ligger investerarpitchen.

Intro

En framgångsrik investerarpresentation börjar med en stark inledning som direkt fångar åhörarnas uppmärksamhet och beskriver kärnan i ditt bolags erbjudande. Detta är den skarpa och kanske viktigaste delen av hela presentationen, där målet är att få investerare att se potentialen och vilja positionera sitt kapital i ditt bolag.

Produkt och marknad

Därefter följer en djupdykning i ert bolags produktstrategi, lösningar på utmaningar och hur ni skapar värde på marknaden. Det är viktigt att tydligt presentera marknadens omfattning, er roll på marknaden, marknadens utveckling och hur ni avser att navigera.

Finanser och erbjudande

En annan central del av presentationen är den finansiella prognosen, gärna sträckt över tre år, som ger en övergripande bild av bolagets ekonomiska framtid. Nästa sektion bör fokusera på emissionserbjudandet, där ni börjar med värderingen av ditt bolag, följt av kapitalbehovet och hur ni avser att använda kapitalet. Detaljerade siffror och resultat visar hur kapitaltillskottet kommer att möjliggöra att nå milstolpar och hur detta i sin tur skapar tillväxt och ökad värdering för bolaget.

Avslutning

Att inkludera en exit-plan är ett valfritt, men viktigt steg. Kom ihåg att investerare som går in i ett bolag en dag vill kunna få tillbaka sitt kapital utan att behöva överväga alternativa investeringsmöjligheter. En välstrukturerad och genomtänkt investerarpresentation är således inte bara en nyckel till framgångsrik kapitalanskaffning, utan även till att bygga långsiktiga relationer med investerare som kan stödja ditt bolags tillväxtresa över tid.

 

Joakim Dahl