2023-11-29

Jag har levererat ett pitch deck i PowerPoint-format till ledningen för ett bolag som står inför en kapitaliseringsrunda och planerar möten med investerare. Presentationen fokuserar på entreprenörernas resa, marknadens potential och utveckling, samt bolagets unika tjänster och produkter. Den innehåller även en finansiell prognos för de närmaste tre åren. Pitch deck:et lyfter fram bolagets affärsmodell och strategier för att vinna nya marknadsandelar. Avslutningsvis innehåller det information om bolagets värdering, kapitalbehov och hur kapitalet ska användas, samt vilka specifika milstolpar som kan uppnås med dessa medel och deras betydelse för bolagets framtida värdeutveckling och finansiella styrka.

Mitt bidrag innefattade PowerPoint-produktionen, inklusive design, storytelling och strategisk rådgivning inför möten med investerare.

4c242c16 25fd 4054 bb9c 2c4b0a3ad4ab 1

Joakim Dahl