Produktion av texter för börsbolagets verksamhetspresentation

Medverkade som skribent i utvecklingen av börsbolagets textmaterial. Fokus låg på att formulera och producera affärsmässigt innehåll, verksamhetspresentationer, tillväxtplaner och aktuella nyheter för bolaget.