IR strategi för börsnoterat bolag

Som IR-specialist till bolagets ledningsgrupp var jag ansvarig för utveckling och lansering av en IR-strategi. Detta inkluderade en aktivitetsplan, innehållsstrategi och en anpassning till gällande regulatoriska krav.

Produktion av bolagsbeskrivning

Jag utvecklade en omfattande bolagsbeskrivning riktad till styrelsen, inklusive marknadsöversikt, riskanalyser och finansiell information. Dokumentet utformades i Word och kompletterades med Excel-baserade tabeller och diagram, allt paketerat i en professionell design...