Skapande av nätverk för affärsutveckling

För engagemang i olika affärssammanhang, initierade jag och utvecklade ett nätverk baserat på relationer med aktörer i näringslivet och samhället. Genom att identifiera och engagera relevanta kontakter, samt aktivera dialog och samverkan kring utvalda ämnen, skapades...

Rådgivning i tillväxtbolags investerarpresentationer

Som rådgivare för ett tillväxtbolag arbetade jag med att utveckla och förmedla en investerarpresentation till bolagets ägare. Jag fokuserade på att visualisera kapitalbehov, coacha styrelsen och strukturera innehåll som spänner över affärsmodell, finansiell utveckling...