Rådgivning i tillväxtbolags investerarpresentationer

Som rådgivare för ett tillväxtbolag arbetade jag med att utveckla och förmedla en investerarpresentation till bolagets ägare. Jag fokuserade på att visualisera kapitalbehov, coacha styrelsen och strukturera innehåll som spänner över affärsmodell, finansiell utveckling...

Presentationer för branschledande aktör

Som affärsutvecklare inom ett projekt för en branschledande aktör hade jag ansvar för att producera och designa presentationer. Materialet var inriktat på att förmedla affärsplaner och beslutsunderlag till styrelsen och ägarna, med en hög grad av visualisering och...

Produktion av bolagspresentation

I rollen som ansvarig för projektet producerade och designade jag en innovativ bolagspresentation i PowerPoint. Genom att integrera element av storytelling skapade jag en engagerande narrativ struktur som lyfte fram både företagets finansiella prestanda och...