Utveckling av internationellt affärsprojekt

Som affärsutvecklare bidrog jag till utformningen av ett dokument för affärsutveckling, inriktat på internationaliseringen av ett företags verksamhet mot en specifik geografisk marknad. Mitt arbete innefattade omfattande research, omvärldsanalys och planering. Jag...