Genomförande av bolagstämma för börsbolag

Som ansvarig för bolagstämma i ett börsbolag hade jag i uppdrag att leda och genomföra stämmans olika faser. Detta inkluderade att sätta agendan, säkerställa att alla regulatoriska krav uppfylldes och att utarbeta samt godkänna protokoll. En ordnad process för...