Affärscoaching för tillväxtbolagets entreprenör

Som coach i ett projekt för ett tillväxtbolag hjälpte jag entreprenören med affärsutveckling och ledarskap. Genom kunskapsöverföring, nätverksbyggande och mentorskap skapade vi en solid grund för kapitalanskaffning och vidare utveckling av bolaget.

Affärscoachning för entreprenörer och ledare

I mitt uppdrag inom affärscoachning fokuserade jag på projekt riktade mot affärs- och ledarskapsutveckling. Målgruppen bestod av entreprenörer och ledande befattningshavare. Jag tillhandahöll rådgivning, erfarenhetsutbyte och strategiskt stöd för att främja...