Produktion av bolagsbeskrivning

Jag utvecklade en omfattande bolagsbeskrivning riktad till styrelsen, inklusive marknadsöversikt, riskanalyser och finansiell information. Dokumentet utformades i Word och kompletterades med Excel-baserade tabeller och diagram, allt paketerat i en professionell design...

Finansiell kommunikation i börsbolag

Som innehållsproducent för ett börsbolag var jag ansvarig för att producera finansiell kommunikation. Detta inkluderade utformning av rapporter, redovisningar och marknadsinriktade pressreleaser, allt med ett fokus på klar och effektiv kommunikation.

Produktion och hantering av bokslutskommuniké för börsbolag

I rollen som projektledare och producent hanterade jag framtagandet av en bokslutskommuniké för ett börsbolag. Uppdraget omfattade samordning mellan redovisning, revisorer och styrelse, samt utformning och publicering av den finansiella informationen. Arbetsflödet...

Årsredovisning och finansiell information för börsbolag

Som projektledare och producent hanterade jag processen att sammanställa och publicera årsredovisningen för ett börsnoterat företag. Arbetet involverade koordination mellan revisorer, styrelse och övriga intressenter. Användning av verktyg som Word och Excel var...