Produktion och hantering av bokslutskommuniké för börsbolag

I rollen som projektledare och producent hanterade jag framtagandet av en bokslutskommuniké för ett börsbolag. Uppdraget omfattade samordning mellan redovisning, revisorer och styrelse, samt utformning och publicering av den finansiella informationen. Arbetsflödet strukturerades i Word och Excel, och innefattade även design- och copywriter-aspekter för att möta regulatoriska krav.