Produktion av kvartalsrapport för börsbolag

I rollen som ansvarig för att producera kvartalsrapport för ett noterat bolag hade jag en dual funktion som både designer och projektledare. Jag koordinerade med bolaget för att säkerställa att rapporten inte bara uppfyllde de strikta regelkraven, utan också var...

Projektledare vid IPO på Nasdaq

Som projektledare hade jag en central roll i att säkerställa projektets framgång i samband med den planerade börsintroduktionen. Jag ansvarade för att förbereda och presentera all nödvändig finansiell information och bolagsbeskrivning, samtidigt som jag utvecklade en...