Produktion av kvartalsrapport för börsbolag

I rollen som ansvarig för att producera kvartalsrapport för ett noterat bolag hade jag en dual funktion som både designer och projektledare. Jag koordinerade med bolaget för att säkerställa att rapporten inte bara uppfyllde de strikta regelkraven, utan också var estetiskt utformad för att tilltala aktieägare och andra intressenter. Min expertis inom projektledning och design var avgörande för att framgångsrikt kommunicera bolagets finansiella status på ett tillgängligt och professionellt sätt.