Webbutveckling för företagsledning

Medverkade som utvecklare i skapandet av en ny webbsajt för ett aktiebolag, riktad mot företagets ledning. Använde WordPress och Divi för produktion, installation, innehåll, struktur och design.

Design av företagslogotyp

I ett kreativt projekt använde jag Adobe Illustrator för att designa en logotyp till ett bolag. Processen var iterativ och inbegrep flera designomgångar, där jag samarbetade nära med företagsledningen för att säkerställa att logotypen på ett effektivt sätt...

Rådgivning till företagsledning kring strategisk utveckling

I ett specifikt projekt agerade jag som strategisk rådgivare till företagsledningen, med fokus på att utveckla styrelsematerial, en tillväxtplan och en handlingsplan. Dessa dokument underlättade diskussioner kring strategisk utveckling, tillväxt och ägarfrågor. Genom...