Projektledning för företrädesemission i börsbolag på Spotlight

I mitt uppdrag inom företrädesemission fungerade jag som projektledare på bolagets sida för ett börsbolag på Spotlight. Arbetsområdet inkluderade att uppfylla regulatoriska krav, projektledning mot marknaden, samt upprättande av nödvändiga dokument och presentationer...

Projektledning för företrädesemission i noterat bolag

I mitt uppdrag som projektledare hanterade jag genomförandet av en företrädesemission för ett noterat bolag. Arbetet inkluderade kapitalanskaffning, samordning med styrelsen och aktieägare, samt uppföljning av regulatoriska krav. En detaljerad tidplan och...