Uppdrag i grafisk profilutveckling för börsbolag

Inom ramen för mitt uppdrag i grafisk design, deltog jag i ett projekt som fokuserade på att utveckla en grafisk profil för ett börsnoterat bolag. Jag använde Adobe Illustrator för att skapa logotyp och vektografik, samt arbetade med att fastställa ett färgschema och...

Produktion och design av bolagsbeskrivning inför listbyte

Jag stod för produktionen och designen av en omfattande bolagsbeskrivning i samband med bolagets övergång från NGM till Nasdaq First North. Dokumentet, som omfattade över 40 sidor, var inte bara i linje med alla regulatoriska krav utan även helt i enlighet med...