Produktion och design av bolagsbeskrivning inför listbyte

Jag stod för produktionen och designen av en omfattande bolagsbeskrivning i samband med bolagets övergång från NGM till Nasdaq First North. Dokumentet, som omfattade över 40 sidor, var inte bara i linje med alla regulatoriska krav utan även helt i enlighet med bolagets grafiska profil. Den detaljerade beskrivningen blev en central del av kommunikationsstrategin inför listbytet och möjliggjorde en smidig transition samtidigt som den underlättade för investerare och intressenter att förstå bolagets värdeproposition och strategiska mål.