Handlingsplan för konvertibel

Som styrelseledamot i ett börsbolag, var jag ansvarig för att utforma en handlingsplan kring beslut och genomförande av en konvertibel. Detta inkluderade allt från teckningsfaser till löptid och konvertering till aktier.

Investeringsstrategi för ägande

Som affärsutvecklare i projektet, utformade jag en investeringsstrategi för att locka nya investerare och hantera deras ägande i bolaget i enlighet med gällande regelverk och affärsstrategi. Arbetet inkluderade framtagande av en handlingsplan, utförande av djupgående...

Strategi för joint-venture i tillväxtbolag

I min roll som affärsutvecklare arbetade jag med att utveckla en strategi för ett joint-venture-projekt inom ett tillväxtbolag, direkt riktat till styrelsen. Uppdraget omfattade framtagande av handlingsplan, utförande av research, utveckling av affärsstrategier,...

IR-strategi i noterat bolag

I min roll som kommunikatör arbetade jag med utformningen av en IR-strategi för ett börsnoterat bolag, riktat mot styrelsen. Mitt arbete innefattade bland annat presentation och utveckling av strategier för marknadsinformation, PR, investor relations, handlingsplaner,...

Internationell expansion för börsbolag

I min roll som affärsutvecklare deltog jag i ett projekt för ett börsbolag, riktat mot styrelsen. Arbetet fokuserade på konceptutveckling och skalbarhet, och inkluderade utformning av handlingsplaner, idéutkast, dokumentation, research och presentationer.