Layout informationsmemorandum för nyemission

Som grafisk designer och producent deltog jag i ett projekt för ett börsbolag riktat mot marknaden. Mitt ansvarsområde inkluderade design och uppdateringar av informationsmemorandum inför en emission, inklusive bilder, typsnitt, Word-mallar, sidlayout och...

Grafisk design för emissionsmaterial

Som grafisk designer var jag del av ett projekt för ett börsbolag riktat mot marknaden. Mitt arbete innefattade design av teasers och one-pagers som bygger på informationsmemorandum, med fokus på bilder, typsnitt, färger och layout.

Projektledning för företrädesemission i noterat bolag

I mitt uppdrag som projektledare hanterade jag genomförandet av en företrädesemission för ett noterat bolag. Arbetet inkluderade kapitalanskaffning, samordning med styrelsen och aktieägare, samt uppföljning av regulatoriska krav. En detaljerad tidplan och...