Affärscoaching för tillväxtbolagets entreprenör

Som coach i ett projekt för ett tillväxtbolag hjälpte jag entreprenören med affärsutveckling och ledarskap. Genom kunskapsöverföring, nätverksbyggande och mentorskap skapade vi en solid grund för kapitalanskaffning och vidare utveckling av bolaget.

Projektledning för företrädesemission i noterat bolag

I mitt uppdrag som projektledare hanterade jag genomförandet av en företrädesemission för ett noterat bolag. Arbetet inkluderade kapitalanskaffning, samordning med styrelsen och aktieägare, samt uppföljning av regulatoriska krav. En detaljerad tidplan och...