IR-strategi i noterat bolag

I min roll som kommunikatör arbetade jag med utformningen av en IR-strategi för ett börsnoterat bolag, riktat mot styrelsen. Mitt arbete innefattade bland annat presentation och utveckling av strategier för marknadsinformation, PR, investor relations, handlingsplaner,...

Produktion och design av bolagsbeskrivning inför listbyte

Jag stod för produktionen och designen av en omfattande bolagsbeskrivning i samband med bolagets övergång från NGM till Nasdaq First North. Dokumentet, som omfattade över 40 sidor, var inte bara i linje med alla regulatoriska krav utan även helt i enlighet med...

Design och produktion av banners för emission

Under projektet ansvarade jag för design och produktion av banners som skulle marknadsföra bolagets listbyte till Nasdaq First North och den kommande emissionen. Med användning av Photoshop skapades visuellt slående grafiska element. Bannrarna blev en kritisk...

Projektledare vid IPO på Nasdaq

Som projektledare hade jag en central roll i att säkerställa projektets framgång i samband med den planerade börsintroduktionen. Jag ansvarade för att förbereda och presentera all nödvändig finansiell information och bolagsbeskrivning, samtidigt som jag utvecklade en...