Stöd till styrelse kring styrelsemöten med tillhörande aktiviteter

I min roll har jag fungerat som ett centralt stöd för styrelsen i förberedelse, genomförande och uppföljning av styrelsemöten. Denna tjänst sträcker sig också till att assistera ledningsgruppen, där jag hanterar alla tillhörande aktiviteter såsom att sammanställa...

Produktion av kvartalsrapport för börsbolag

I rollen som ansvarig för att producera kvartalsrapport för ett noterat bolag hade jag en dual funktion som både designer och projektledare. Jag koordinerade med bolaget för att säkerställa att rapporten inte bara uppfyllde de strikta regelkraven, utan också var...