Förberedelse av M&A-underlag som affärsutvecklare

I uppdraget att förbereda underlag för en merger och acquisition (M&A) agerade jag som affärsutvecklare för ett börsbolag. Min arbetsinsats fokuserade på konceptutveckling, presentation och affärsstrategi, vilket innebar att skapa projektutkast och presentera...

Projektledning för företrädesemission i börsbolag på Spotlight

I mitt uppdrag inom företrädesemission fungerade jag som projektledare på bolagets sida för ett börsbolag på Spotlight. Arbetsområdet inkluderade att uppfylla regulatoriska krav, projektledning mot marknaden, samt upprättande av nödvändiga dokument och presentationer...

Brygglån i aktiebolag

Mitt uppdrag inom brygglån engagerade mig som ansvarig för ett projekt hos ett aktiesbolag. Uppdraget inkluderade presentation och förhandling av finansiella lösningar till företagets ledning och styrelse, samt exekvering av respektive finansiella avtal.

Pressreleaser för noterat bolag

I nära samarbete med företagets ledning utformade och distribuerade jag en strategisk pressrelease för ett nylistat företag. Resultatet var en målinriktad kommunikation som effektivt attraherade investerare och stärkte företagets marknadsposition.

Produktion av bolagspresentation

I rollen som ansvarig för projektet producerade och designade jag en innovativ bolagspresentation i PowerPoint. Genom att integrera element av storytelling skapade jag en engagerande narrativ struktur som lyfte fram både företagets finansiella prestanda och...