Ledande befattning i ledningsgrupp för tillväxtbolag

Som ledande befattningshavare i ett tillväxtbolag hade jag en operativ roll med ansvar för affärsutveckling och genomförande av tillväxtstrategier. Jag presenterade och exekverade handlingsplaner, rapporterade direkt till VD:n och arbetade med att analysera och...

Finansiell styrning i affärsutvecklingsprojekt för aktiebolag

I rollen som CFO koordinerade jag finansiella aspekter av ett affärsutvecklingsprojekt för ett aktiebolag. Uppdraget inkluderade budgetering, rapportering till styrelsen och ledningsgrupp, samt finansiell uppföljning och kontroll. Ett strukturerat system för...

Stöd till styrelse kring styrelsemöten med tillhörande aktiviteter

I min roll har jag fungerat som ett centralt stöd för styrelsen i förberedelse, genomförande och uppföljning av styrelsemöten. Denna tjänst sträcker sig också till att assistera ledningsgruppen, där jag hanterar alla tillhörande aktiviteter såsom att sammanställa...