Investeringsstrategi för ägande

Som affärsutvecklare i projektet, utformade jag en investeringsstrategi för att locka nya investerare och hantera deras ägande i bolaget i enlighet med gällande regelverk och affärsstrategi. Arbetet inkluderade framtagande av en handlingsplan, utförande av djupgående...