Ledande befattningshavare på interimsbasis

Som ledande befattningshavare ansvarar jag för den löpande verksamheten genom interimsuppdrag, där jag styr och kontrollerar bolagens verksamheter. Mitt arbete omfattar projektledning, hantering av investeringsprocesser, verksamhetsanalys och affärsutveckling,...

Affärsplanering för börsbolag

Som affärsutvecklare ledde jag ett projekt med syfte att utarbeta en affärsplan för ett börsnoterat företag. Arbetet involverade SWOT-analys, organisationsutveckling, och presentationer inför styrelsen. Fokus låg på affärsstrategier, expansionsmöjligheter samt förslag...