Genomförande av bolagstämma för börsbolag

Som ansvarig för bolagstämma i ett börsbolag hade jag i uppdrag att leda och genomföra stämmans olika faser. Detta inkluderade att sätta agendan, säkerställa att alla regulatoriska krav uppfylldes och att utarbeta samt godkänna protokoll. En ordnad process för...

Förberedelse av styrelsemöten

Som ansvarig för styrelsemöten gällande business management var jag huvudansvarig för att förbereda och sammanställa all nödvändig dokumentation. Detta inkluderade att utföra research och presentera finansiell data samt att sammanställa material som agenda, bilagor...