Genomförande av bolagstämma för börsbolag

Som ansvarig för bolagstämma i ett börsbolag hade jag i uppdrag att leda och genomföra stämmans olika faser. Detta inkluderade att sätta agendan, säkerställa att alla regulatoriska krav uppfylldes och att utarbeta samt godkänna protokoll. En ordnad process för kallelse, rösträtt och presenterande av balans- samt resultaträkning genomfördes.