Produktion och hantering av bokslutskommuniké för börsbolag

I rollen som projektledare och producent hanterade jag framtagandet av en bokslutskommuniké för ett börsbolag. Uppdraget omfattade samordning mellan redovisning, revisorer och styrelse, samt utformning och publicering av den finansiella informationen. Arbetsflödet...

Årsredovisning och finansiell information för börsbolag

Som projektledare och producent hanterade jag processen att sammanställa och publicera årsredovisningen för ett börsnoterat företag. Arbetet involverade koordination mellan revisorer, styrelse och övriga intressenter. Användning av verktyg som Word och Excel var...

Pressreleaser för noterat bolag

I nära samarbete med företagets ledning utformade och distribuerade jag en strategisk pressrelease för ett nylistat företag. Resultatet var en målinriktad kommunikation som effektivt attraherade investerare och stärkte företagets marknadsposition.