Finansiell kommunikation i börsbolag

Som innehållsproducent för ett börsbolag var jag ansvarig för att producera finansiell kommunikation. Detta inkluderade utformning av rapporter, redovisningar och marknadsinriktade pressreleaser, allt med ett fokus på klar och effektiv kommunikation.