IR strategi för börsnoterat bolag

Som IR-specialist till bolagets ledningsgrupp var jag ansvarig för utveckling och lansering av en IR-strategi. Detta inkluderade en aktivitetsplan, innehållsstrategi och en anpassning till gällande regulatoriska krav.

Strategi för joint-venture i tillväxtbolag

I min roll som affärsutvecklare arbetade jag med att utveckla en strategi för ett joint-venture-projekt inom ett tillväxtbolag, direkt riktat till styrelsen. Uppdraget omfattade framtagande av handlingsplan, utförande av research, utveckling av affärsstrategier,...

IR-strategi i noterat bolag

I min roll som kommunikatör arbetade jag med utformningen av en IR-strategi för ett börsnoterat bolag, riktat mot styrelsen. Mitt arbete innefattade bland annat presentation och utveckling av strategier för marknadsinformation, PR, investor relations, handlingsplaner,...

Affärscoachning för entreprenörer och ledare

I mitt uppdrag inom affärscoachning fokuserade jag på projekt riktade mot affärs- och ledarskapsutveckling. Målgruppen bestod av entreprenörer och ledande befattningshavare. Jag tillhandahöll rådgivning, erfarenhetsutbyte och strategiskt stöd för att främja...

Pressreleaser för noterat bolag

I nära samarbete med företagets ledning utformade och distribuerade jag en strategisk pressrelease för ett nylistat företag. Resultatet var en målinriktad kommunikation som effektivt attraherade investerare och stärkte företagets marknadsposition.