Presentationer för branschledande aktör

Som affärsutvecklare inom ett projekt för en branschledande aktör hade jag ansvar för att producera och designa presentationer. Materialet var inriktat på att förmedla affärsplaner och beslutsunderlag till styrelsen och ägarna, med en hög grad av visualisering och...

Strategi för joint-venture i tillväxtbolag

I min roll som affärsutvecklare arbetade jag med att utveckla en strategi för ett joint-venture-projekt inom ett tillväxtbolag, direkt riktat till styrelsen. Uppdraget omfattade framtagande av handlingsplan, utförande av research, utveckling av affärsstrategier,...

IR-strategi i noterat bolag

I min roll som kommunikatör arbetade jag med utformningen av en IR-strategi för ett börsnoterat bolag, riktat mot styrelsen. Mitt arbete innefattade bland annat presentation och utveckling av strategier för marknadsinformation, PR, investor relations, handlingsplaner,...

Internationell expansion för börsbolag

I min roll som affärsutvecklare deltog jag i ett projekt för ett börsbolag, riktat mot styrelsen. Arbetet fokuserade på konceptutveckling och skalbarhet, och inkluderade utformning av handlingsplaner, idéutkast, dokumentation, research och presentationer.