Rådgivare och affärsutvecklare

Som rådgivare och affärsutvecklare för ett riskkapitalbolag hade jag ansvaret för att utvärdera utvalda projekt och bolag. Jag ledde specifika investeringsprocesser, vilket inkluderade omfattande analyser av bolagen, deras teknikområden och marknader, samt framställde...

Styrelseledamot i bolag på Sportlight-marknaden

Som styrelseledamot i ett börsnoterat bolag på Spotlight-listan medverkade jag i styrelsearbete som omfattade uppföljning, styrning och utveckling av bolaget. Min roll som aktiv ledamot inkluderade deltagande i regelbundna styrelsemöten och styrelseuppdrag, allt med...