Börsnotering av tillväxtbolag

Som ansvarig för processen kring bolagets börsintroduktion, ledde jag övergången från att vara ett entreprenörsdrivet tillväxtbolag till att bli en noterad aktör. I min roll arbetade jag med finansiering och business management, där jag utformade planer för att...

Rådgivning i tillväxtbolags investerarpresentationer

Som rådgivare för ett tillväxtbolag arbetade jag med att utveckla och förmedla en investerarpresentation till bolagets ägare. Jag fokuserade på att visualisera kapitalbehov, coacha styrelsen och strukturera innehåll som spänner över affärsmodell, finansiell utveckling...

Ledande befattning i ledningsgrupp för tillväxtbolag

Som ledande befattningshavare i ett tillväxtbolag hade jag en operativ roll med ansvar för affärsutveckling och genomförande av tillväxtstrategier. Jag presenterade och exekverade handlingsplaner, rapporterade direkt till VD:n och arbetade med att analysera och...

Strategi för joint-venture i tillväxtbolag

I min roll som affärsutvecklare arbetade jag med att utveckla en strategi för ett joint-venture-projekt inom ett tillväxtbolag, direkt riktat till styrelsen. Uppdraget omfattade framtagande av handlingsplan, utförande av research, utveckling av affärsstrategier,...

Coachning och rådgivning till entreprenörer

Jag har bidragit med coachning och rådgivning till entreprenörer och tillväxtbolag genom workshops och paneldeltagande. Genom att fungera som ett bollplank har jag analyserat företagens nuvarande läge och erbjudit konkreta råd för tillväxt, särskilt i frågor som rör...