Layout informationsmemorandum för nyemission

Som grafisk designer och producent deltog jag i ett projekt för ett börsbolag riktat mot marknaden. Mitt ansvarsområde inkluderade design och uppdateringar av informationsmemorandum inför en emission, inklusive bilder, typsnitt, Word-mallar, sidlayout och...

Grafisk design för emissionsmaterial

Som grafisk designer var jag del av ett projekt för ett börsbolag riktat mot marknaden. Mitt arbete innefattade design av teasers och one-pagers som bygger på informationsmemorandum, med fokus på bilder, typsnitt, färger och layout.