Layout informationsmemorandum för nyemission

Som grafisk designer och producent deltog jag i ett projekt för ett börsbolag riktat mot marknaden. Mitt ansvarsområde inkluderade design och uppdateringar av informationsmemorandum inför en emission, inklusive bilder, typsnitt, Word-mallar, sidlayout och sidor.