Deltagande i ledningsgrupp för affärsstyrning

Som deltagare i ledningsgruppen för affärsstyrning arbetade jag direkt under VD:n. Mitt fokus var att presentera och dokumentera relevanta ämnen under våra återkommande möten, rådgiva inom min expertis och utföra uppföljningar på tidigare beslutade...

Finansiell styrning i affärsutvecklingsprojekt för aktiebolag

I rollen som CFO koordinerade jag finansiella aspekter av ett affärsutvecklingsprojekt för ett aktiebolag. Uppdraget inkluderade budgetering, rapportering till styrelsen och ledningsgrupp, samt finansiell uppföljning och kontroll. Ett strukturerat system för...

Styrelseledamot i bolag på Sportlight-marknaden

Som styrelseledamot i ett börsnoterat bolag på Spotlight-listan medverkade jag i styrelsearbete som omfattade uppföljning, styrning och utveckling av bolaget. Min roll som aktiv ledamot inkluderade deltagande i regelbundna styrelsemöten och styrelseuppdrag, allt med...

Stöd till styrelse kring styrelsemöten med tillhörande aktiviteter

I min roll har jag fungerat som ett centralt stöd för styrelsen i förberedelse, genomförande och uppföljning av styrelsemöten. Denna tjänst sträcker sig också till att assistera ledningsgruppen, där jag hanterar alla tillhörande aktiviteter såsom att sammanställa...