Internetansvarig för digital utveckling

Mitt bidrag till utvecklingen av bolagets internetverksamhet spelade en avgörande roll för bolagets framsteg. Som en del av detta ansvar, fokuserade jag på kompetenshöjande och värdeskapande aktiviteter, som var i linje med styrelsens agenda och strategiska...

Utformning av webbdesign i WordPress

Jag ledde ett webbdesignprojekt där WordPress och Divi-ramverket utgjorde plattformen, medan grafiska element skapades och optimerades i Photoshop. Produktionen omfattade skräddarsydd kodning och designelement, och projektet färdigställdes inom den utsatta...