Internetansvarig för digital utveckling

Mitt bidrag till utvecklingen av bolagets internetverksamhet spelade en avgörande roll för bolagets framsteg. Som en del av detta ansvar, fokuserade jag på kompetenshöjande och värdeskapande aktiviteter, som var i linje med styrelsens agenda och strategiska riktlinjer. Dessa insatser var centrala för att driva innovation och tillväxt inom bolagets digitala närvaro.
Jag initierade ett teknikskifte och verkställde en digital strategi, vilket inkluderade produktionen av webbsajter i enlighet med företagets affärsplaner.