2024-02-21

Allt börjar med en presentation: på 10 bilder ska du bygga förtroende, väcka intresse och övertyga för ett beslut. Att attrahera extern finansiering kräver den rätta PowerPoint-presentationen:

 1. Presentation av dig själv som entreprenör.
  Presentera din bakgrund, drivkrafter och unika kvaliteter som entreprenör.
 2. Din affärsidé och verksamhet.
  Beskriv din affärsidé, ditt företags syfte och hur det fungerar.
 3. Marknaden du ska växa i.
  Analysera och presentera marknaden där du planerar att växa och konkurrera.
 4. Din framtidsplan för 3 år i siffror.
  Visa en tydlig och kvantifierbar plan för de kommande tre åren.
 5. Din affärsmodell och hur du tjänar pengar.
  Förklara hur din affärsmodell fungerar och hur den genererar intäkter.
 6. Din skalbarhet i affärsidén.
  Diskutera potentialen för skalbarhet och expansion i din affärsmodell.
 7. Din värdering och kapitalbehov.
  Redogör för ditt företags värdering och dina specifika kapitalbehov.
 8. Plan för användande av intaget kapital.
  Detaljera hur det intagna kapitalet kommer att användas för att främja företagets tillväxt.
 9. Kommande milstolpar med stöd av intaget.
  Presentera specifika, mätbara mål som ditt företag siktar på att uppnå med hjälp av den externa finansieringen.
 10. Exit – avkastning på investeringen.
  Diskutera exit-strategier och förväntad avkastning.
6c8e41ae f9dd 4a3c 87ac 5d9fa7e97d24 1

Joakim Dahl