Att förbereda styrelsemöten – topp 5 lists

Att förbereda styrelsemöten – topp 5 lists

Med 15 års erfarenhet och certifieringar inom styrelsearbete, som styrelsemedlem i börsnoterade bolag, tillväxtföretag och kommunala nämnder, samt som adjungerad arrangör och producent av styrelsemöten, har jag byggt upp en omfattande erfarenhet och kunskap. Här...