2023-11-11

Jag har producerat och levererat pitch deck-presentationer, huvudsakligen i PowerPoint-format, till bolag som möter investerare i syfte att genomföra nyemissioner eller andra former av kapitalanskaffning. Mitt arbete inkluderar skapandet av grafisk design, utveckling av presentationsdesign, produktion av innehåll samt storytelling.

Dessutom har jag bistått med rådgivning om hur bolagen effektivt kan presentera sig för investerare och vilka nyckelparametrar som bör inkluderas för att framgångsrikt attrahera kapital genom ett pitch deck.

090136fd 2178 4919 b1b1 6bc39dfc1916 1

Joakim Dahl