Utveckling av internationellt affärsprojekt

Som affärsutvecklare bidrog jag till utformningen av ett dokument för affärsutveckling, inriktat på internationaliseringen av ett företags verksamhet mot en specifik geografisk marknad. Mitt arbete innefattade omfattande research, omvärldsanalys och planering. Jag...

Rådgivare

I en rådgivande funktion var jag ansvarig för att ge strategisk vägledning och support till olika bransch- och bolagskluster inom ägarbolagen. Mina huvuduppgifter omfattade att leverera avgörande styrinformation och strategisk ledningsinformation, vilket underlättade...

Ledande befattningshavare på interimsbasis

Som ledande befattningshavare ansvarar jag för den löpande verksamheten genom interimsuppdrag, där jag styr och kontrollerar bolagens verksamheter. Mitt arbete omfattar projektledning, hantering av investeringsprocesser, verksamhetsanalys och affärsutveckling,...

Rådgivare och affärsutvecklare

Som rådgivare och affärsutvecklare för ett riskkapitalbolag hade jag ansvaret för att utvärdera utvalda projekt och bolag. Jag ledde specifika investeringsprocesser, vilket inkluderade omfattande analyser av bolagen, deras teknikområden och marknader, samt framställde...

Affärsplanering för aktiebolagets ledning

Medverkade som producent i framtagandet av en affärsplan för ett aktiebolag, riktad mot bolagets CEO. Arbetet inkluderade dokumentation och produktion av affärsplanen, med fokus på bolagets vision, affärsidé, affärsområden, marknadsbearbetning och...