Rådgivare och affärsutvecklare

Som rådgivare och affärsutvecklare för ett riskkapitalbolag hade jag ansvaret för att utvärdera utvalda projekt och bolag. Jag ledde specifika investeringsprocesser, vilket inkluderade omfattande analyser av bolagen, deras teknikområden och marknader, samt framställde...

Investeringsstrategi för ägande

Som affärsutvecklare i projektet, utformade jag en investeringsstrategi för att locka nya investerare och hantera deras ägande i bolaget i enlighet med gällande regelverk och affärsstrategi. Arbetet inkluderade framtagande av en handlingsplan, utförande av djupgående...

Strategi för joint-venture i tillväxtbolag

I min roll som affärsutvecklare arbetade jag med att utveckla en strategi för ett joint-venture-projekt inom ett tillväxtbolag, direkt riktat till styrelsen. Uppdraget omfattade framtagande av handlingsplan, utförande av research, utveckling av affärsstrategier,...

Internationell expansion för börsbolag

I min roll som affärsutvecklare deltog jag i ett projekt för ett börsbolag, riktat mot styrelsen. Arbetet fokuserade på konceptutveckling och skalbarhet, och inkluderade utformning av handlingsplaner, idéutkast, dokumentation, research och presentationer.

Förberedelse av M&A-underlag som affärsutvecklare

I uppdraget att förbereda underlag för en merger och acquisition (M&A) agerade jag som affärsutvecklare för ett börsbolag. Min arbetsinsats fokuserade på konceptutveckling, presentation och affärsstrategi, vilket innebar att skapa projektutkast och presentera...