Förberedelse av M&A-underlag som affärsutvecklare

I uppdraget att förbereda underlag för en merger och acquisition (M&A) agerade jag som affärsutvecklare för ett börsbolag. Min arbetsinsats fokuserade på konceptutveckling, presentation och affärsstrategi, vilket innebar att skapa projektutkast och presentera dessa för företagets ledning och styrelse.