Styrelseledamot i bolag på Sportlight-marknaden

Som styrelseledamot i ett börsnoterat bolag på Spotlight-listan medverkade jag i styrelsearbete som omfattade uppföljning, styrning och utveckling av bolaget. Min roll som aktiv ledamot inkluderade deltagande i regelbundna styrelsemöten och styrelseuppdrag, allt med...

Design och produktion av banners för emission

Under projektet ansvarade jag för design och produktion av banners som skulle marknadsföra bolagets listbyte till Nasdaq First North och den kommande emissionen. Med användning av Photoshop skapades visuellt slående grafiska element. Bannrarna blev en kritisk...