Design och produktion av banners för emission

Under projektet ansvarade jag för design och produktion av banners som skulle marknadsföra bolagets listbyte till Nasdaq First North och den kommande emissionen. Med användning av Photoshop skapades visuellt slående grafiska element. Bannrarna blev en kritisk komponent i vår övergripande kommunikations- och marknadsföringsstrategi, riktad mot investerare och andra intressenter.