Rådgivning i tillväxtbolags investerarpresentationer

Som rådgivare för ett tillväxtbolag arbetade jag med att utveckla och förmedla en investerarpresentation till bolagets ägare. Jag fokuserade på att visualisera kapitalbehov, coacha styrelsen och strukturera innehåll som spänner över affärsmodell, finansiell utveckling...

Coachning och rådgivning till entreprenörer

Jag har bidragit med coachning och rådgivning till entreprenörer och tillväxtbolag genom workshops och paneldeltagande. Genom att fungera som ett bollplank har jag analyserat företagens nuvarande läge och erbjudit konkreta råd för tillväxt, särskilt i frågor som rör...