Coachning och rådgivning till entreprenörer

Jag har bidragit med coachning och rådgivning till entreprenörer och tillväxtbolag genom workshops och paneldeltagande. Genom att fungera som ett bollplank har jag analyserat företagens nuvarande läge och erbjudit konkreta råd för tillväxt, särskilt i frågor som rör uppskaffandet av externt kapital. Denna strategiska vägledning har varit avgörande för att många företag effektivt kunnat navigera i tillväxtfasen.