Produktion och design av bolagsbeskrivning inför listbyte

Jag stod för produktionen och designen av en omfattande bolagsbeskrivning i samband med bolagets övergång från NGM till Nasdaq First North. Dokumentet, som omfattade över 40 sidor, var inte bara i linje med alla regulatoriska krav utan även helt i enlighet med...

Design och produktion av banners för emission

Under projektet ansvarade jag för design och produktion av banners som skulle marknadsföra bolagets listbyte till Nasdaq First North och den kommande emissionen. Med användning av Photoshop skapades visuellt slående grafiska element. Bannrarna blev en kritisk...

Produktion av kvartalsrapport för börsbolag

I rollen som ansvarig för att producera kvartalsrapport för ett noterat bolag hade jag en dual funktion som både designer och projektledare. Jag koordinerade med bolaget för att säkerställa att rapporten inte bara uppfyllde de strikta regelkraven, utan också var...